IMG_0002

Kokemusasiantuntijat

Yksi TEKO-hankkeen  keskeisistä toimenpiteistä on kouluttaa maahanmuuttajataustaisista henkilöistä kokemusasiantuntijoita. Yhteensä 14 henkilöä on tähän mennessä suorittanut Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämän Minä Suomessa -kokemusasiantuntijakoulutuksen ja saanut siitä virallisen todistuksen. Koulutuksen laajuus on 30 tuntia ja se sisältää mm. seuraavia elementtejä:

  • puhe-esityksen teoria (aloitus, lopetus, tehokeinot, äänenkäyttö jne.)
  • oman kokemuksen tarinallistaminen (esim. valokuvamateriaalia hyödyntäen)
  • ansioluettelon laatiminen suomeksi ja oman osaamisen markkinointi

Kokemusasiantuntijakoulutus

Seuraava kokemusasiantuntijakoulutus alkaa maaliskuussa 2018. Ryhmään otetaan 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Koulutusillat:

tiistai 13.3.2018 klo 16.30 – 19.30

tiistai 20.3.2018 klo 16.30 – 19.30

tiistai 27.3.2018 klo 16.30 – 19.30

tiistai 3.4.2018 klo 16.30 – 19.30

tiistai 10.4.2018 klo 16.30 – 19.30

tiistai 17.4.2018 klo 16.30 – 19.30

Yhteensä 6 tapaamiskertaa ja 4 tuntia kerralla.  
Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), osoite Kuntokatu 3.

Koulutukseen haku 16.2.2018 mennessä:
Hankepäällikkö Kirsi Popova, kirsi.popova@evl.fi p.040 804 8120
Yhteisökehittäjä Aku Hakulinen, aku.hakulinen@evl.fi p. 040 804 8121

Mikä on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntija (engl. expert by experience) on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin sairaudesta, vammasta tai haastavasta elämäntilanteesta, ja joka on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen. 

TEKO-hankkeessa kokemusasiantuntijoiden kokemus pohjautuu heidän elämäänsä maahanmuuttajana vieraassa maassa, Suomessa. Koulutuksen aikana on pohdittu matkaa kotimaasta Suomeen, kotoutumisprosessia, sekä vieraassa maassa elämisen haasteita ja onnistumisia. Kokemusasiantuntijoiden avulla kuullaan todellisia tarinoita maahanmuutosta ja sen aiheuttamista tunteista ihmisessä. 

Kokemusasiantuntijat kehittävät palveluita enemmän asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, lisäävät ihmisten ymmärrystä, muuttavat asenteita ja antavat toivoa muille saman kokemuksen läpikäyneille. 

Missä kokemusasiantuntijoita voidaan hyödyntää?

Kokemusasiantuntijat voivat toimia mitä moninaisimmissa tehtävissä ja organisaatioissa. He voivat esimerkiksi pitää luentoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille, yliopistoille, kouluille, järjestöille, seurakunnille, sairaanhoitopiireille ja muille kohderyhmille. Luentojen tai alustuksien tarkoituksena on auttaa kuulijoita ymmärtämään, millaista on elää kyseisen kokemuksen kanssa, miltä se tuntuu, miten kotoutuminen tapahtui, mitkä seikat auttoivat kotoutumisessa ja miten ammattilaiset voivat toimia edistääkseen kotoutumista.

Muita tyypillisiä työtehtäviä ovat muun muassa:
  • palveluiden arvioiminen, suunnittelu ja kehittäminen
  • ammattilaisen työparina toimiminen
  • erilaisiin työryhmiin, asiakasraateihin ja tapahtumiin osallistuminen
  • ryhmänohjaus ja vertaisryhmissä vierailu
  • tukihenkilönä toimiminen 
  • haastattelujen antaminen tutkimusta, opinnäytetyötä, lehtiartikkelia tai tv-ohjelmaa varten
Katso myös: Väestöliiton eettiset ohjeet kokemusasiantuntijoiden käytöstä

Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry: eli KoKoA on valtakunnallinen toimija, joka kokoaa yhteen kaikki Suomen kokemusasiantuntijat: KoKoA ja Facebookissa @Kokemusasiantuntijat.