Kototori

Kototori on monitoimijainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, mistä kotoutumisensa alkuvaiheessa oleva maahanmuuttaja saa neuvontaa ja ohjausta omalla äidinkielellään. Kototori toimii "yhden luukun" periaatteella, jolloin asiakas saa kaiken tarvitsevansa palvelun yhdestä paikasta.

Kototori sijaitsee Hervannan vapaa-aikakeskuksen 2. kerroksen kahvilassa. Osoite on Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere.

Aukioloajat: Tiistai ja perjantai klo 9-15 
(Huom! ruokatunti tiistaisin klo 12-13 ja perjantaisin klo 11-12) 

Sosiaalialan ammattilaiset jalkautuvat Hervantaan 

SosiaaliohjaajaTampereen kaupungin maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluista jalkautuu Kototorille kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Sosiaalialan ammattilaiset tarjoavat asiakkaille elämänhallinnan tukea ja palveluohjausta. Tarkoitus on edistää uusien tulijoiden sosiaalista toimintakykyä yksilön ja yhteisön tasolla. Kototorin toiminnassa on lisäksi mukana alueen asukkaita, seurakunnan työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, vapaaehtoisia ja muita kolmannen sektorin toimijoita. Vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa uudet tulijat voivat rakentaa ja laajentaa sosiaalista verkostoaan ja saada muun muassa apua suomen kielen oppimiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.

Sosiaalityöntekijä Viola Valli (Terhi Tuomisen sijainen elokuulle 2018 asti)

Sosiaaliohjaaja Joonas Kiviranta

puh. 040 635 6955 (tiistai ja perjantai kello 9-15)

Kelan asiantuntija tavattavissa Kototorilla joka kuukauden ensimmäinen tiistai ja ensimmäinen perjantai. Tulkkausta tarjolla.

  • ti 3.4. klo 9-12
  • pe 6.4. klo 12-15
  • pe 4.5. klo 9-12
  • ti 8.5. klo 12-15

Kototorille jalkautuu kevätkaudella 2018 asiantuntijoita myös muista organisaatioista. Näistä vierailuista pyritään tiedottamaan asiakkaille etukäteen sekä hankkeen kotisivuilla että facebookissa (TEKO-hanke). 

Omakielistä neuvontaa

Kototorilla on mahdollisuus saada neuvontaa omalla kielellä. Somalin ja darin kielen neuvojat ovat paikalla tiistaisin ja arabian kielen neuvoja perjantaisin.

Tiistai klo 9-12 somali ja klo 13-15 dari/persia
Perjantai klo 12-15 arabia  ja klo 13-15 dari/persia

Osallisuus ja toiminta Kototorin kulmakivinä

Kototorin toiminta on asiakaslähtöistä ja hervantalaiset pyritään sitouttamaan toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen jo hankkeen alkuvaiheessa. Kototori on paikka, jossa asiakas toimii itsensä hyväksi ja näin edistää omaa osallisuuttaan ja toimijuuttaan. Oman pystyvyyden vahvistuminen tukee myös kotoutumista. Kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta edistetään kehittämällä erilaista harraste- ja kansalaistoimintaa.

Tapaamisiin Kototorilla!